Jyväskylän historiallisen miekkailun seura

Eurooppalainen historiallinen miekkailu

Fior di Battagliasta (Novatin näköisversio vuodelta 1902)

Historiaa

Eurooppalaisella historiallisella miekkailulla on pitkät perinteet. Meidän seurassamme käytettävät tekniikat ovat peräisin 1300-1800 -luvuilta säilyneistä manuaaleista. Tällaisiin käsikirjoituksiin kuuluu italialaisen miekkamestarin Fiore dei Liberin vuonna 1409 kirjoittama Fior di Battaglia, jonka oppeihin suurin osa SESH:in Jyväskylän haaran opetuksesta perustuu.

Kuva Fior di Battagliasta (Novatin näköisversio vuodelta 1902).

Harjoittelu

Vanhojen tekniikoiden soveltaminen käytäntöön ja harjoitusmetodit ovat Guy Windsorin kehittämiä ja näiden oppien mukaan seurassamme harjoitellaan. Historiallinen miekkailu ei ole urheilu- tai fantasiamiekkailua vaan ennen kaikkea taistelulaji. Tämä tarkoittaa, ettei tavoitteena ole pisteiden kerääminen, vaan taistelutaitojen kehittäminen. Näyttävyys ja monimutkaisuus eivät ole päämääriä, vaan oikea tekniikka on se, joka tositilanteessa olisi pelastanut miekkamiehen hengen.

harkat1

Miekkailun harjoittelu aloitetaan puumiekalla ("waster") sekä kehon hallinnan, perusvaroasentojen, jalkatyön ja oikean asenteen opettelulla. Harjoitukset koostuvat alkulämmittelystä, jalkatyöskentelystä/ askelharjoituksista sekä yksin ja parin kanssa tehtävistä aseettomista ja aseellisista harjoituksista.

Suojavarusteita ei aluksi käytetä lainkaan, sillä harjoituksissa miekka ei koskaan kosketa kehoa; tarkoituksena on oppia varovaisuutta ja sekä kehon että aseen kontrolloimista.

Perustaitojen karttuessa harrastajat alkavat käyttää myös suojavarusteita, joista ensimmäisenä yleensä miekkailumaskia ja -hanskoja. Teräsmiekan hankinta tulee vastaan ennen pitkää.

Seuramme opetus keskittyy pitkämiekan käyttöön, mutta harjoittelemme myös mm. tikaritekniikoita.

Lisää tietoa historiallisen miekkailusta löydät SESH:n sivuilta.

Päivitetty: 13.10.2008 01:32:49

Webmaster: Ville Kastari